"Đất trời" đã trở lại thành "Thế giới" trên web Hội ta!

Thư của Văn Chấp Hành (Văn Công Hùng) gửi trong comment đến blog khoivudongnai:

Úi giời đúng là tại... cậu đánh máy thật. Đang họp em lướt và thấy web sửa ngay rồi nhưng báo VN thì đã in huhu.
Nó là do giao thời hội đồng khóa trước chuyển lại cho khóa sau và các ủy viên thường vụ đọc cùng với các chủ tịch hội đồng thì chỉ đọc... ruột chứ không đọc bìa huhu...

Dù sao thì cũng hoan nghênh trang web của Hội đã chỉnh sửa!
Xem ra bác Khuất Quang Thụy phụ trách web đã khá hơn trước.