Mời xem Blog Nguyễn Thái Hải dành cho văn học thiếu nhi

Mời bạn vào xem trang blog Nguyễn Thái Hải (Bút danh viết cho thiếu nhi của Khôi Vũ).

Các nội dung thể hiện trong blog gồm: 

- Các sáng tác cho thiếu nhi của chủ biên blog. 

- Các sáng tác cho thiếu nhi của các nhà văn nhà thơ khác & của các em học sinh khắp nơi gửi về và được chọn. 

- Tin bài về các hoạt động văn học thiếu nhi. 

Với hướng nội dung như trên blog Nguyễn Thái Hải (http://dmt.vnweblogs.com) mong muốn được bạn bè và các em học sinh xa gần hưởng ứng xem và gửi sáng tác cùng tin bài cộng tác.

Hy vọng đây sẽ là một địa chỉ quen thuộc và thân thiết của những ai yêu mến văn học cho thiếu nhi và văn học của thiếu nhi.

Thân chào

Nguyễn Thái Hải