Thơ Nguyễn Thái Sơn tặng Nguyễn Thái Hải

Nhà thơ Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thái Hải tôi (tên thật và bút danh viết cho thiếu nhi của Khôi Vũ) có họ và chữ lót giống nhau chỉ cái tên tuy khác nhưng lại "đối" nhau (Đối chữ thôi chứ hai chúng tôi không có chuyện gì phải "đối" cả). Là nhà thơ nên anh Thái Sơn làm ngay bài thơ về hai cái tên và gửi tặng KV. Tuy là của riêng mình nhưng KV tôi vẫn hỏi ý kiến và được anh Thái Sơn đồng ý hôm nay xin khoe với bạn bè bài thơ này. 

 

42 CHỮ

 

Người

Thái Hải

Ta

Thái Sơn

cội nguồn Nguyễn Tộc

tốt hơn khối thằng

 

Ta

giấy bút chỉ nhì nhằng

Người

văn

        lại

              thuốc…

giỏi bằng mấy Ta

muôn đời Biển vẫn bao la

vạn năm Núi nguyện cứ là Núi thôi…

                                                                        29/3/2011


Mai Thanh

HỌ NGUYỄN NHIỀU NGƯỜI TỐT
NGUYỄN TRÃI RỒI NGUYỄN DU...
LẮM THẰNG THAM ÁC NGU
X Y CHẤM CHẤM (...)

khoivudongnai

KV cảm ơn Nguyễn Đức Thiện và bạn Hoàng Thiên đã quan tâm bài thơ của Nguyễn Thái Sơn tặng Nguyễn Thái Hải. Đồng ý với bạn Hoàng Thiên là mấy chữ "tốt hơn khối thằng" Nguyễn Thái Sơn dùng rất đắt.

HOÀNG THIÊN

Chỉ có 42 chữ mà tốc họa được "chân dung" của cả hai người. Tôi thích 4 chữ TỐT HƠN KHỐI THẰNG (cũng còn có ẩn ý không viết ra vì chỉ có "42 chữ thôi mà rằng "có khối ông tốt hơn ta" đúng không anh Sơn?). Hiểu mình hiểu ngươi vậy là đúng.

Nguyễn Đức Thiện

Ta thằng là núi
Biển là thằng kia
Núi sông chấp chới
Nhòm nhau cười khì

Dính nhau dòng Nguyễn
Lại vướng văn chương
Lạc dòng chúa Chổm
Nợ suốt dặm đường
Nhưng chắc chúa thương
Nợ tiền trả được
Nợ đời trả sao?

( Thấy bài thơ thú vị nên dỡn KV và TS chút. Đừng buồn nhé)