Cây tùng & Trách

Buổi trưa phố cổ Hội An 2007

 

Cây tùng

Cây tùng hiên ngang dáng quân tử

Dẫu đất cằn khô trời nắng hanh

Sương đêm gió lộng chừng đã đủ

Làm nên thân cứng lá xanh cành!

 

Con người mãi cứ vô tình thế

Mặc tùng tự lớn tự nuôi thân

Những lời ca tụng trôi bốn bể

Sao bằng giọt mưa xuân vô tình

 

Trách

Những bước chân đau tuổi tác

Đếm từng bậc đá núi non

Bóng cây an nhiên tượng Phật

Chúng sinh sao khỏi dỗi hờn.

7-2007 (Chùa Linh Ứng Non Nước Quảng Nam)