VanVN.net đã sửa!

Đầu giờ chiều nay vào Vanvn.net thấy có thêm vài bài mới và chuyên mục vanvn.net giới thiệu đã sửa lại cái tít giới thiệu sách đúng là của Mai Bửu Hoàng Hưng. 

Hoan hô ban biên tập đã tiếp thu. Hy vọng sau này sẽ "hiếm khi" xảy ra chuyện tương tự.

alt