Tiểu thuyết LỜI NGUYỀN 200 NĂM (3)

By khoivudongnai

LỜI NGUYỀN HAI TRĂM NĂM

Tiểu thuyết của KHÔI VŨ

(Giải thưởng Hội Nhà văn 1989-1990)
 

LNHTN 03

 

HAI

 

Căn chòi ấy vuông vức chín thước vuông dựng cột kèo bằng thân tràm lợp lá dừa nước vách thưng lá buông. Nó nằm lọt giữa rừng phi lao. Khi gió biển nổi lên hàng phi lao rung lá căn chòi lọt vào một vùng âm thanh kỳ diệu mà tiếng nhạc nền là tiếng sóng từ xa. Hai Thìn đã dựng căn chòi ấy và đưa mẹ con Lài từ vùng kinh tế mới về ở.

More...

Tiểu thuyết LỜI NGUYỀN 200 NĂM (2)

By khoivudongnai

LỜI NGUYỀN HAI TRĂM NĂM

Tiểu thuyết của KHÔI VŨ

(Giải thưởng Hội Nhà văn 1989-1990)

LNHTN 02

 

BỐN

                                       

Hai Thìn rít những hơi thuốc dài và không ngừng nối điếu này đến điếu khác. Tòng Út cũng bập thuốc liên tục. Anh ta trộn lần cuối dĩa gỏi rồi bưng lên giường nơi Hai Thìn ngồi sẵn.

More...

Tiểu thuyết LỜI NGUYỀN 200 NĂM (1)

By khoivudongnai

LỜI NGUYỀN HAI TRĂM NĂM

Tiểu thuyết của KHÔI VŨ

(Giải thưởng Hội Nhà văn 1989-1990)

 

LNHTN 01

NĂM 1977
 

NGÀY VỀ CỦA VUA BIỂN

  

MỘT

 

Hai Thìn trở về làng biển Cát. Điều ấy ai cũng nghĩ sẽ phải xảy ra. Vậy mà khi nó xảy ra thì mọi người lại hoài nghi chưa ai tin ngay đó là sự thật. Tận đến lúc Hai Thìn tuyên bố:

More...